Top Artists from Japan
Top Artists from Japan


1 Mitski
2 Yoko Ono
3 Boredoms
4 Yellow Magic Orchestra
5 Kyu Sakamoto
6 Pizzicato Five
7 Ryuichi Sakamoto

Artists bubbling under:
Boris
Chai
Cornelius
Kikagaku Moyo
Mono
OOIOO
Powder
Shugo Tokumaru