Top Artists from Japan
Top Artists from Japan


1 Mitski
2 Yoko Ono
3 Boredoms
4 Pizzicato Five
5 Kyu Sakamoto
6 Ryuichi Sakamoto

Artists bubbling under:
Boris
Cornelius
OOIOO
Shugo Tokumaru
Yellow Magic Orchestra